REVA är toppen på ett isberg (director’s cut)

Another post in Swedish. Sorry…

Debattinlägg i helgens Skånes Fria Tidning, fast den lite längre versionen innan jag kortade ner den för att få plats i tidningen:

“Malmö: Noggranna bilkontroller på Norra Grängesbergsgatan, från kl 08 och antagligen hela dagen.”
(Aktion Mot Deportation på Facebook, 2013-02-07)

Flera gånger i veckan hör jag om kontroller. Alldeles för ofta hör jag om folk som åker fast, som låses in på Förvaret, som tvångsutvisas. Det är lätt att hitta om man vet var man ska titta. Om man inte väljer att titta bort.

I onsdags såg det ut att vara kontroller i området kring Möllan hela kvällen. Det jag hör kommer oftast därifrån, men jag vet att det händer ännu mer i till exempel Rosengård. Det når bara inte ut lika lätt, för de flesta som bor där känner sig inte alltid hemma i svenska aktivistkretsar, har inte alltid de mediakontakter som gör att deras berättelser når ut i det offentliga. Ibland kommer något ut, som när polisen drog vapen mot 12-åringar och någon la ut det på YouTube för några år sedan. Enligt polisen är det inte vardagsmat. Nyhetsmedia spelar med. Det är enstaka tillfällen. Är det inte fångat på film så har det inte hänt. Som Sverigedemokraternas järnrör. Bara att här är det inte ett litet extremistparti det handlar om utan om landets ordningsmakt som jobbar på direktiv från de etablerade partierna. De rumsrena, som kan genomföra politiken som hade setts som avskyvärd om den hade kommit från ett öppet rasistiskt håll.

REVA har fått mycket uppmärksamhet sedan det spred sig till Stockholm, men här i Malmö har det hållt på länge. Det är samma verksamhet som kallades för Möllevångspatrullen och går ut på effektivisering av verkställandet av de deportationer som ökat i intensitet i årtionden. Första gången jag hörde om hur polisen använde plankning som redskap för att hitta papperslösa var kanske åtta år sedan, inte januari i år som det lätt kan framstå i rapporteringen. Skillnaden är att nu har poliser erkänt att de använder metoden. Och jag skulle bli förvånad om det inte började långt innan jag hörde talas om det första gången. Jag har ju aldrig ens bott i Stockholm.

Första gången jag hörde att ungdomar med rötterna i afrika, eller romska kvinnor för den delen, inte gärna cyklar i Malmö för att de kan bli stoppade av poliser som ber dem visa kvitto på cykeln var för något år sedan. Jag är säker på att det inte var första gången det hände.

Första gången jag hörde talas om Förvaren var för tretton år sedan. Senast igår pratade jag med en annars insatt person som inte visste att Förvaren är fängelser för personer utan svenskt medborgarskap. Fängelser där de sitter i väntan på avvisning.

Så varfär uppstår projekt som REVA?

Teori: “Folk”, de som bestämmer och de som låter dem bestämma, är så inkörda på lagar och regler och “rätt ska vara rätt” att de bortser från alla mänskliga hänsyn och tänker att det helt enkelt är bra att regler följs. Och om du har fått nekat uppehållstillstånd så är regeln att du
ska ut ur landet. Kanske är en bieffekt av ett sådant tänkande också att man har ett stort förtroende för lagar, regler och myndigheter, vilket gör att man lättare än vi andra kan ignorera alla berättelser om uppenbara felslut hos till exempel Migrationsverket? För det händer bevisligen att utvisade faktiskt blir mördade, fängslade eller värre efter avvisningar. Då borde det vara uppenbart att beslutet var felaktigt. Men sådana uppföljningar vill man inte göra. När någon lämnat landet har Migrationsverket gjort sitt och tvår sina händer.

Teori: En del av vår ekonomi och arbetsmarknad bygger på utnyttjande av papperslös arbetskraft. Det är lättare att utnyttja någon som har ett extra stort hot över sig. Och om en arbetare blir fångad och utvisad finns det alltid fler som är än mer desperata och kan tänka sig att göra ännu mer för mindre pengar. Dessutom anställs många papperslösa genom underleverantörer, så vanliga anständiga företag behöver inte se detta om de inte vill. För vem bryr sig om vem det är som städar lokalerna egentligen?

Teori: De rumsrena partierna försöker fjäska för SD’s väljare. Den här teorin faller lite på att de genomfört projektet utan att skapa stor publicitet kring det. Kanske kan det vara så att Moderaterna och deras kompisar hatade invandrare redan INNAN de anklagades för att stjäla Sverigedemokraternas politik?

Teori: Gränspolisen och samordnare hos vanliga polisen, skatteverket mfl består till övervägande del av “enskilda rötägg” som “bara följer order” trots att all etik och moral vi lärt oss när vi vuxit upp säger att det är fel.

Teori: Sverige är ett rasistiskt land och det lättaste sättet att inleda en etnisk rensning är hetsjakt på folk som fått nekat uppehållstillstånd.

Vilken av teorierna som är mest sann är svårt att se. Klart är att när vi pratar om REVA måste vi se vad det är en del av. Det handlar inte bara om att “oskyldiga” kan drabbas av ID-kontrollerna utan är en del av ett system som har att göra med vår syn på medborgarskap, på gränser, på vem som är människa. Det handlar om personer som flyr från förföljelse, krig, fattigdom och som inte välkomnas utan misstänkliggörs, avhumaniseras och, till synes till varje pris, slängs ut igen, om de ens når hit. REVA är bara toppen på ett mycket obehagligt isberg och den enda egentligen godtagbara åtgärden är en allmän amnesti åt alla papperslösa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *