Piracy is Liberation 001-008 review

Review from Bild & Bubbla #185 (from Seriefrämjandet):

Piracy is Liberation
Recension av Markus Samnell

»Political theory, filtered through autobiography, masked as fiction in the form of cyberpunk postapocalypse …«

Dessa ord från hemsidan för »Piracy is Liberation« sammanfattar väl vad Mattias Elftorps cyberpunkdystopi handlar om – en mångfacetterad, radikal politisk allegori. Upplägget är bekant, historien utspelas i en odefinierat avlägsen framtid, vilken genomgått en transformerande apokalyps. Civilisationen existerar i form av »The City«, en högteknologisk stad styrd av en totalitär regim – kapitalismens kyrka. Regimens ledord »Compete Consume Conform« genomsyrar samhället och konsumtion är upphöjt till religion. Genom framför allt TV och polis upprätthåller prästerskapet sin makt över befolkningen.

Historia är ett ickeexisterande begrepp i Staden, som befinner sig i ett konstant nu. Invånarna är omedvetna om att det överhuvudtaget finns en värld utanför stadens gränser. Att söka information utöver den statligt godkända ses som en synd och bestraffas hårt.

I första boken »Information wants to be free« stiftar läsaren bekantskap med Pirate, en pundare vars drog är information. Han trotsar lagen för att tillfredsställa sitt missbruk med de kickar så kallade »infotrips« ger, snarare än av politiska skäl. Polisen jagar honom men han lyckas gäcka dem tills de gillrar en fälla och han spärras in i digital form tillsammans med Information – hacker, metamagiker och ansluten till motståndskampen.

Historien kretsar kring motståndsrörelsen, genom de olika karaktärerna får vi ta del av författarens politiska och filosofiska tankevärld. Vi möter, förutom Pirate och Information, Erica – före detta slav i en hjärntvättsfabrik, den stridsduglige Purple som försöker organisera en fackförening för taxichaufförer, hälaren och revolutionären Technograph, Morningstar – en av de uråldriga anarkister som lever i öknen utanför staden, med flera. Genom deras ögon skildras den problematik Elftorp uppenbart anser att vi brottas med i vår värld. För »Piracy« är befriande öppen i sitt politiserade språk, detta är ett verk med rötterna i anarkismen.

För den som vet något om radikal filosofi, queer eller anarkism i allmänhet finns många referenser. »Piracy« analyserar maktstrukturer, både på det politiska planet och ur ett existentialistiskt perspektiv. Klassamhället, media, polisväsendet, sociala relationer och begreppet frihet är bland det som synas. Det skulle lätt kunna bli krystat, men Elftorp har en bra känsla både för karaktärerna och för berättarflödet, historien slingrar sig framåt med en lätthet som varken teorierna eller den kaotiska tecknarstilen hindrar. Man behöver inga politiska förkunskaper för att läsa »Piracy«, då budskapet presenteras tydligt och rakt på sak. Och på sina ställen visar Elftorp upp en fallenhet för språk (hela serien är på engelska) som ger mig klara vibbar från några av genrens bästa författare.

»Air rushing towards me. The Image of the city as I close in on the ground. Skyscraper windows, like the dead eyes of a concrete god who should have been dead a long time ago. And we are the parasites living in its flesh. The feeling in my gut, of willpower keeping me from falling to my death.« (Vol. 005, »Free Section«)

Piracys grundläggande teman – maktens natur, språket och informationens betydelse – drivs framåt som en pågående diskussion. Elftorp argumenterar mot den vision av framtiden han skapat, vilken i själva verket är vår egen samtid. Stadens invånare är för upptagna av sina vardagliga liv för att ifrågasätta eller ens inse det förtryck staten utsätter dem för. De accepterar sin plats i systemet i utbyte mot den rutinmässiga trygghet som medföljer (även slavarna ges vissa friheter så länge de är lojala). Dränkta i propaganda och omedvetna om världens historia kan de heller inte blicka framåt, låsta i det konstanta nuet.

Illustrationerna i »Piracy« håller genomgående hög klass, med skitig och dynamiskt naivistisk stil. Tankarna går främst till Dave McKeans tuschteckningar. Skall jag reservera mig mot något är det att vissa av actionsekvenserna blir stela och livlösa, vilket dock vägs upp mer än väl av helhetsintrycket. Till exempel finns en dynamisk avrättningsscen i sjätte boken, »Violence«, som hör till mina absoluta favoritillustrationer.

Politik är inte Elftorps enda intresse, här återfinns också typiska metafysiska frågor om tid och rum, verklighetens vara etc. Detta kommer fram framför allt genom vad som kallas »metamagic«, vilket beskrivs så här:

»Metamagic is a way to manipulate reality by viewing it as a story. You can affect the storytelling using different techniques.« (Vol. 004, »Copies and Originals«)

Metamagin fyller en viktig funktion då den låter Elftorp leka med berättarstrukturen och samtidigt ta sig an de ämnen jag nämnde tidigare. Karaktärerna använder alltså magi för att påverka berättelsen och manipulera tid och rum, något som känns igen från många av Grant Morrisons och Peter Milligans alster.

Man måste säga några ord om det svenska serieklimatet och »Piracys« plats i detta, för här ligger en av dess största förtjänster. Elftorps produktion är i det närmaste unik i Sverige. Det finns mig veterligen inga andra som försökt skapa en politisk cyberpunkserie på den här ambitionsnivån förut, välproducerad, kompetent utförd och seriös. I det här landet är serier antingen absurdistisk humor, självbiografiska eller åt 91:ans håll (grovt generaliserat). Att läsa något svenskt som tematiskt har mer gemensamt med Warren Ellis »City of Silence« eller Grant Morrisons »The Invisibles« är mycket uppfriskande och för mig höjer det seriens värde avsevärt. Nu står förvisso »Piracy« väl på egna ben utan jämförelser med andras verk (det är givetvis komplicerat att jämföra mainstreamalster från USA med en liten svensk publikation) och det är positivt att Elftorp inte ironiserar eller kompromissar med budskapet. Bra tryck, bra papper och tilldragande omslagsillustrationer av Susanne Johansson ger känslan av att det rör sig om en högklassig produkt som samtidigt lyckas behålla gör det själv-känslan och punkattityden.

Titel: »Piracy is Liberation« vol. 001–008
Av: Mattias Elftorp
Format: 140 x 182 mm, mjuka pärmar
Omfång: Varierande, i svartvitt
Utgivare: Vol. 001–006 C’est Bon Kultur, vol. 007–008 Wormgod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *