Tystnaden efter tumultet (recension)

Recension av Piracy is Liberation vol 01 & 02 i Helsingborgs Dagblad, skriven av Jonas Thente:

wormgodbook024piracyv02

Men i huvudsak handlar det hela om upproret mot en fascistisk stat som håller befolkningen i ett järngrepp av konsumtion och tv-tittande. Vi befinner oss i en stadsstat vars topografi påminner om Fritz Langs dystra “Metropolis” eller Alex Proyas klaustrofobiska “Dark City”, skevt tecknad i svartvitexpressionism av Elftorp. Arbetarna kallas oförblommerat för slavar och de övre samhällsklasserna för härskare – eller slaves/masters eftersom serien är på engelska.

hd-piracy-ill01

Det finns andra inslag också, varav några ganska mystiska – såsom de valliknande, Lovecraft-inspirerade “gudar” som svävar in från en annan dimension då och då. Eller de metainslag då personer rör sig genom tiden, över serierutornas nivå. På något ställe finns här rentav ytterligare en nivå, när två av dessa personer utanför serievärlden frågar sig om det kan finnas någon ytterligare dimension med någon som betraktar dem. Det finns det ju: vi läsare.

hd-piracy-ill02

Allt som allt verkar Mattias Elftorps kreativa energi bygga på just den praktik som hans huvudfigurer Pirate, Information, Purple och de andra berusar sig med: slumpmässig information bestående av politisk teori, litteratur, film, musik och annat som han centrifugerar ut i sitt universum.

Om man vill hålla sig till seriemediet så är det framför allt en modern klassiker man associerar Elftorps prestation med. Det är Warren Ellis anarkistiska sf-berättelse “Transmetropolitan”, i vilken den utan tvekan Hunter S Thompson-inspirerade journalisten Spider Jerusalem ar sig an det moderna konsumtionssamhället i en rasande satir över USA.

hd-piracy-ill03

Den främsta drivkraften är en utopisk vrede som blir alltmer komplicerad ju längre serien framskrider.

wormgodbook023piracyv01

Jag tänker också att Elftorps unika, magnifikt konstruerade och passionerat genomförda framtidsparabel, kommer att bli än mer intressant nu när han har börjat tackla tystnaden efter tumultet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *