Sista resan med SAS…

Jag flyger en del nuförtiden, framförallt (eller i stort sett bara) till och från olika seriefestivaler. Ibland har det hänt att jag flyger med SAS, men det kommer inte att ske igen.

Bakgrunden till varför jag mailade dem till att börja med kan du läsa om här: http://www.facebook.com/​events/332191716872508/ Kortfattat så handlade det om att försöka hindra den avvisning som ska ske imorgon av en 18-årig papperslös som kidnappades av polisen på Seved för inte så länge sedan. Ännu ett exempel på hur gränspolisen verkar se möjligheten att göra en ny asylansökan som en deadline istället för en andra chans. Ali hade bara en dryg vecka kvar innan han var berättigad att göra en ny ansökan.

Svaret från SAS var ett minst sagt obehagligt standardsvar.

Någon föreslog nedanstående som svar på deras svar, så jag skickade det och tänkte att det borde få dem att åtminstone tänka till en aning:

Jag hörde av mig till er (Customer Care team) angående ert deltagande i deportationen av Ali, som är inplanerad imorgon (28 augusti) från Köpenhamn med flyg SK681. Då jag fick svar från en NoReply adress skriver jag nu hit istället. Detta var svaret jag fick:

> Hej Mattias,
>
> Tack för ditt mail.
>
> Vi är ett flygbolag och fattar inga beslut i migrationsfrågor. Därför
> kommer vi att fortsätta utföra våra flygningar oavsett vilket syfte våra
> kunder har med resan. Vi föreslår att ni riktar era mail till ansvarig
> myndighet.
>
> Vänliga hälsningar,
>
> SAS Customer Care team

Efter det här svaret kommer jag INTE att resa med SAS längre och jag kommer också att uppmana mina vänner att inte heller göra det. Den här inställningen är inte acceptabel!

Jag förstår att ni inte fattar några beslut i migrationsfrågor. Vad jag och många med mig ber om är dock inte att förändra ett myndighetsbeslut. Det vi ber om är att ni inte deltar i verkställandet av det sagda beslutet, och att ni respekterar Alis rättigheter i egenskap av människa. Det är något ni har en REÉLL möjlighet att göra.

”Därför kommer vi att fortsätta utföra våra flygningar oavsett vilket syfte våra kunder har med resan”

Denna passage kan jag bara häpnas över. Jag trodde inte att det var före detta kunders ansvar att upplysa er om era egna Policydokument och undertaganden. Här är en passage ur det sagda dokumentet:

”Genom att engagera sig i sociala frågor och ansluta sig till FN:s Global Compact har SAS koncernen förbundit sig att i all sin verksamhet skydda och stödja mänskliga rättigheter och motverka korruption, diskriminering och alla former av tvångsarbete.”

Jag föreslår att ni påminner er själva om era policyriktlinjer och vidare läser in er på vad det egentligen är ni gått med på genom FN:s Global Compact,(TIPS: Se specifikt ”Princip 2” som handlar om complicity.) Det råder ingen tvekan om att svaret jag fick av er, liksom ert agerande skulle ni genomföra deportationen går på tvären gentemot SAS undertaganden och det ansvar SAS som företag självmant tagit på sig.

Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från er.

Mvh
Mattias Elftorp

FN:s Global Compact Princip 2: http://​www.unglobalcompact.org/​AboutTheGC/​TheTenPrinciples/​Principle2.html

Min första reaktion var att skriva någonting om att så sa säkert de som körde tågen till förintelselägren också, eller något i den stilen, för även om det inte är samma sak så är steget inte särskilt långt.

Varpå jag fick svaret:

Vi respekterar dina synpunkter men får hänvisa till tidigare svar.

“Respeterar dina åsikter” i arslet.

Nästa gång det står mellan SAS och något annat flygbolag är valet lätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *