Dystopia 06!

Just printed the first copies of the new Dystopia, which is a plit between Rocco Lombardi and Amanda Casanellas

 

They will both be officially released at the Small Press eXpo in Stockholm in one and a half week.

Presentation in Swedish:

Italienske Rocco Lombardi möter svenska Amanda Casanellas i en split som på olika sätt berör nationalitet och internationella relationer. Lombardi sätter inre klassmotsättningar i relation till internationella konflikter medan Casanellas sätter fingret på hur det är att växa upp som invandrare i Sverige och hur den situationen hänger ihop med globala relationer. 

 Sida A: 

Pappa höll på att förlora jobbet så både jag och mamma gick med i protesterna för att behålla fabriken. Jag kan fortfarande känna av gasen som polisen använde och TVn pratar nu mest om kriget, men pappa fick åtminstone behålla jobbet. 

 Sida B: 

Casanellas beskriver en verklighet som kan te sig främmande för många svenskar som som för andra är en daglig realitet. De slutsatser som dras i denna serie förklarar varför bilar brinner i förorten genom att visa på konflikter som inte påverkar bara det svenska samhället utan rör sig på en global nivå. Hon pekar också ut boven i dramat…

 Dystopia är ett samarbete mellan Seriefrämjandet och Wormgod där olika serieskapare presenterar visioner av den mörka framtid som går oss till mötes (eller som redan är här?).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *